Vizus LS ATHi

Odlike dizajna

Klizna vrata velikih dimenzija su logički sled razvoja moderne arhitekture. Težnja da se unutrašnji prostor sve više eksponira prema spoljašnjem ambijentu uz istovremeno očuvanje komfora uslovili su postavljanje novih projektnih zadataka dizajnerima prozora i vrata. Analizirajući hronologiju razvoja moderne arhitekture uz kritički osvrt na potencijalne slabosti po pitanju kvalitativnih karakteristika prozora i vrata tog vremena, Vizus razvija kompozitni sistem podizno-kliznih vrata od aluminijuma i drveta Vizus LSATHi (Lift and Slide Aluminium Timber High insulation).
Sistemi podizno-kliznih vrata široko su rasprostranjeni na tržištu,

međutim nekoliko bitnih dizajnerskih karakteristika odvaja Vizus LSATHi u grupu koja nudi rešenja za većinu arhitektonskih zahteva.
Gubitak granica je postignut mogućnošću integracije otvarajućih polja u fasadni sistem. Na taj način u enterijeru dominiraju drveni stubovi i horizontalne grede jednakih dimenzija stvarajući utisak uniformnosti, čime se lako postiže usaglašenost modularnog ritma sa ostalim arhitektonskim elementima. Specijalan detalj ravnog praga obezbeđuje kontinuitet kote poda spolja i unutra, dok je jedina distinkcija fiksnog polja vrata i fasade učinjena utapanjem donje horizontale u ravan poda.

Gubitak granica uz
očuvanje
jedinstvenog detalja u
eksterijeru i enterijeru

Vizus LS ATHi
Vizus LS ATHi Interior

GUBITAK GRANICA

UTISAK UNIFORMNOSTI

OČUVANJE KOMFORA

Vizus LS ATHi

Prikaz jedne od niza mogućih šema pozicije prikazuje jednokrilna podizno-klizna vrata integrisana u fasadu od drveta i aluminijuma. Noseći elementi fasade su lamelirani drveni stubovi fiksnih dimenzija 60x185mm. Statičkim proračunom na zadata opterećenja od vetra i predloženu statičku šemu sračunavaju se širine zastakljenih polja. Visinu pozicije propisuje proizvođač okova na mx2.8m.

Vizus LS ATHi shema 01
Vizus LS ATHi shema 02
Vizus LS ATHi shema 03

1. Horizontalna greda od lamelirane hrastovine tonirana po izboru naručioca, sa završnim slojem vodenog laka u željenom procentu sjaja

2. Masiv hrasta toniran po izboru naručioca, sa završnim slojem vodenog laka u željenom procentu sjaja

3. Aluminijumski profil krila udvojen poliamidnim profilima, anodiziran ili plastificiran u boji po izboru

4. Aluminijumski profil anodiziran ili plastificiran u boji po izboru

5. Aluminijumski profil anodiziran ili plastificiran u boji po izboru

6. Trostruko termoizolaciono staklo po izboru u pogledu debljine, kvaliteta, boje i refleksije iz tržišnog asortimana

7. Profil praga od fiberglasa

Vizus LS ATHi shema 02-01
Vizus LS ATHi shema 02-02
Vizus LS ATHi shema 02-03
Vizus LS ATHi shema 02-04
Vizus LS ATHi shema 02-05
Vizus LS ATHi shema 02-06
Vizus LS ATHi shema 02-07

Završna obrada

Aluminijumski profili
Profili dovratnika i krila mogu biti: anodizirani prema ton karti izvršioca usluge ili plastificirani prema RAL, AkzoNobel Interpon ili Syntha Pulvin.

Plot
U završnoj obradi može biti: obložen furnirom, bajcovan prema ton karti Vizus ili uzorku naručioca ili obložen medijapanom i bojen pokrivnom bojom prema RAL karti ili uzorku naručioca.

Vizus ton karta drveta
Podizno klizni sistem LS ATHi / stambeni objekat, Užička, Beograd

Podizno klizni sistem LS ATHi / stambeni objekat, Užička, Beograd

Podizno klizni sistem LS ATHi / stambeni objekat, Užička, Beograd
Podizno klizni sistem LS ATHi / stambeni objekat, Užička, Beograd

Podizno klizni sistem LS ATHi / stambeni objekat, Užička, Beograd

Podizno klizni sistem LS ATHi / stambeni objekat, Užička, Beograd
Podizno klizni sistem LS ATHi / stambeni objekat, Užička, Beograd
Podizno klizni sistem LS ATHi / stambeni objekat, Užička, Beograd
Vizus LS ATHi Katalog

PDF

Vizus LS ATHi / katalog

Za vise informacija o ovom proizvodu ovde mozete preuzeti PDF katalog