Kreiranje prozora danas predstavlja multidisciplinaran proces, koji je pre svega baziran na tehničko-tehnološkom razvoju svih komponenti koje u njemu učestvuju. Međutim, posmatranje prozora kao arhitektonskog elementa predstavlja polaznu tačku u analitičkoj fazi dizajna. Doktorski umetnički projekat dr um. Marije Petrović, pod mentorstvom dr Jelene Ivanović Vojvodić, Dizajn prozora u arhitekturi, studija slučaja drvo-aluminijum prozora, posmatra prozor kroz istoriju arhitekture, pronalazi

odnos prozora i prostora u odnosu na primenu dnevne svetlosti i estetiku savremene arhitektonske fasade, ispituje održivost dizajna u skladu sa tehničko-tehnološkim napretkom i osvrće se na najnovije tendencije održive arhitekture.
Kao zaključak sprovedenom istraživanju, definisana je kontinualna prozorska šema i dizajniran prozorski sistem STRUKTURA.

VIZUS Struktura

KONTINUALNI PROZORSKI SISTEM

STRUKTURA je kontinualni prozorski sistem, koji svrstava prozor u red arhitektonskih elemenata uz očuvanje doslednosti arhitektonskog detalja. Geneza arhitektonskog razvoja jasno pokazuje promenu prozorske šeme u XX veku, čime prozor prestaje da bude samo ramovska, konačna forma već staklena barijera koja je jedino ograničena visinom prostorije. Kreirana je kao kompozitni prozorski sistem u kome učestvuju tri ključna materijala: fiberglas, aluminijum i drvo. Sinergijom njihovih osobina moguće je formirati staklene zidove većih dimenzija. Sistem predviđa upotrebu troslojnog stakla, čime je postignuta odlična termička branjenost. Preraspodela materijala sa enterijerske strane jasno pokazuje distinkciju otvarajućih od fiksno zastakljenih polja, stvarajući harmoničnu estetiku reda i ritma.

Kreiranje prozora danas predstavlja multidisciplinaran proces, koji je pre svega baziran na tehničko-tehnološkom razvoju svih komponenti koje u njemu učestvuju. Međutim, posmatranje prozora kao arhitektonskog elementa predstavlja polaznu tačku u analitičkoj fazi dizajna. Doktorski umetnički projekat dr um. Marije Petrović, pod mentorstvom dr Jelene Ivanović Vojvodić, Dizajn prozora u arhitekturi, studija slučaja drvo-aluminijum prozora, posmatra prozor kroz istoriju arhitekture, pronalazi odnos prozora i prostora u odnosu na primenu dnevne svetlosti i estetiku savremene arhitektonske fasade, ispituje održivost dizajna u skladu sa tehničko-tehnološkim napretkom i osvrće se na najnovije tendencije održive arhitekture.
Kao zaključak sprovedenom istraživanju, definisana je kontinualna prozorska šema i dizajniran prozorski sistem STRUKTURA.

VIZUS Struktura

KONTINUALNI PROZORSKI SISTEM

STRUKTURA je kontinualni prozorski sistem, koji svrstava prozor u red arhitektonskih elemenata uz očuvanje doslednosti arhitektonskog detalja. Geneza arhitektonskog razvoja jasno pokazuje promenu prozorske šeme u XX veku, čime prozor prestaje da bude samo ramovska, konačna forma već staklena barijera koja je jedino ograničena visinom prostorije. Kreirana je kao kompozitni prozorski sistem u kome učestvuju tri ključna materijala: fiberglas, aluminijum i drvo. Sinergijom njihovih osobina moguće je formirati staklene zidove većih dimenzija. Sistem predviđa upotrebu troslojnog stakla, čime je postignuta odlična termička branjenost. Preraspodela materijala sa enterijerske strane jasno pokazuje distinkciju otvarajućih od fiksno zastakljenih polja, stvarajući harmoničnu estetiku reda i ritma.

VIZUS

Prozorski sistem STRUKTURA je nastao kao odgovor na nov projektni zadatak. Uspostavljanjem maksimalne visine prozorkse pregrade od 280 cm, poštovanjem utvrđene kontinualne prozorske šeme, očuvanjem i primenom tehničko-tehnoloških dostignuća, kao i težnjom ka postizanju ciljeva održive arhitekture, sistem STRUKTURA stvara osobenu estetiku u duhu savremene arhitekture.

Dizajn elemenata STRUKTURE zasnovan je na ideji da je detalj deo ukupne arhitektonske celine. Jednostavnošću oblika ona potencira red, ritam i harmoniju u arhitekturi, na način koji odvaja elemente ritma od operabilnih elemenata. Ona može biti usamljeni prozor u zastakljenoj kompoziciji, nastavljući se u dugački horizontalni niz elemenata.

VIZUS

Prozorski sistem STRUKTURA je nastao kao odgovor na nov projektni zadatak. Uspostavljanjem maksimalne visine prozorkse pregrade od 280 cm, poštovanjem utvrđene kontinualne prozorske šeme, očuvanjem i primenom tehničko-tehnoloških dostignuća, kao i težnjom ka postizanju ciljeva održive arhitekture, sistem STRUKTURA stvara osobenu estetiku u duhu savremene arhitekture.

Dizajn elemenata STRUKTURE zasnovan je na ideji da je detalj deo ukupne arhitektonske celine. Jednostavnošću oblika ona potencira red, ritam i harmoniju u arhitekturi, na način koji odvaja elemente ritma od operabilnih elemenata. Ona može biti usamljeni prozor u zastakljenoj kompoziciji, nastavljući se u dugački horizontalni niz elemenata.

KONTINUALNOST

ESTETIKA

PROVETRAVANJE

OPERABILNOST

VIZUS

MATERIJALI STRUKTURE

Prvi aspekt u odabiru materijala koji učestvuju u kreiranju STRUKTURE je težnja savremene arhitekture za povećanjem prozorskih kompozicija uz istovremeno drastično smanjivanje poprečnog preseka prozorskih vertikala i horizontala, nastalo kao potreba za gubitkom granica.
Drugi aspekt čini savremena tendencija čovečanstva da očuva prirodne resurse i smanji emisiju štetnih gasova kroz smanjenje utrošene energije na grejanje i hlađenje objekata.
Treći aspekt je estetika prozora koja deluje u simbiozi sa arhitektonskim izrazom. Ona teži pojednostavljenju oblika i isticanju vrednosti materijala.
Četvrti aspekt se odnosi na zahteve za obradom materijala koji su nametnuti standardizacijom okova i žlebova za prihvatanje okova, kao i ostalom neophodnom profilacijom poprečnog preseka prozorskih vertikala i horizontala.
U tom smislu STRUKTURU, kao kompozitni prozorski sistem čine tri ključna materijala:

DRVO
ALUMINIJUM
FIBERGLAS

OSNOVNI DETALJI STRUKTURE

Prozorski sistem STRUKTURA predstavlja simbiozu planarne strukture mreže ujednačenih dimenzija poprečnih preseka njenih vertikalnih i horizontalnih podela i operabilnih prozorskih ramova. Distinkcija ova dva elementa učinjena je različitom materijalizacijom vertikalnih i horizontalnih elemenata i prozorskog rama.

Vertikalne i horizontalne podele planarne mreže predstavljaju kompozitni profili sačinjeni od: profila od fiberglasa, koji imaju ulogu konstruktivnog sklop sistema; profila od aluminijuma sa spoljašnje strane i profila od drveta sa unutrašnje strane.

TERMIČKI PRORAČUN
PROZORSKOG OKVIRA

Uzimajući u obzir da arhitektonski zahtevi vode ka drastičnom smanjenju dimenzija prozorskih ramova uz istovremeno povećanje staklenih površina, nameće se zaključak da staklo preuzima veću ulogu u zaštiti od pekomernih toplotnih gubitaka. Troslojni paketi stakla u kombinaciji sa plastičnim staklo-lajsnama mogu ostvariti koeficijent prolaza toplote od svega 0.5 W/m2K.
Upravo iz ovih razloga sistem STRUKTURA uključuje upotrebu troslojnog stakla uz istovremeno male frontalne dimenzije prozorskih vertikala i horizontala, kao i samog operabilnog rama.

VIZUS

OSNOVNI DETALJI STRUKTURE

Prozorski sistem STRUKTURA predstavlja simbiozu planarne strukture mreže ujednačenih dimenzija poprečnih preseka njenih vertikalnih i horizontalnih podela i operabilnih prozorskih ramova. Distinkcija ova dva elementa učinjena je različitom materijalizacijom vertikalnih i horizontalnih elemenata i prozorskog rama.

Vertikalne i horizontalne podele planarne mreže predstavljaju kompozitni profili sačinjeni od: profila od fiberglasa, koji imaju ulogu konstruktivnog sklop sistema; profila od aluminijuma sa spoljašnje strane i profila od drveta sa unutrašnje strane.

VIZUS

TERMIČKI PRORAČUN
PROZORSKOG OKVIRA

Uzimajući u obzir da arhitektonski zahtevi vode ka drastičnom smanjenju dimenzija prozorskih ramova uz istovremeno povećanje staklenih površina, nameće se zaključak da staklo preuzima veću ulogu u zaštiti od pekomernih toplotnih gubitaka. Troslojni paketi stakla u kombinaciji sa plastičnim staklo-lajsnama mogu ostvariti koeficijent prolaza toplote od svega 0.5 W/m2K.
Upravo iz ovih razloga sistem STRUKTURA uključuje upotrebu troslojnog stakla uz istovremeno male frontalne dimenzije prozorskih vertikala i horizontala, kao i samog operabilnog rama.

VIZUS
VIZUS

STRUKTURA I ARHITEKTONSKI TRENDOVI

ENTERIJER ARHITEKTONSKOG BIROA INSPIRISAN BIROOM ALVARA ALTA, POKAZUJE PRILAGODLJIVOST STRUKTURE REMINISCENTNIM DETALJIMA MODERNISTIČKOG POKRETA. JEDNOSTAVAN DIZAJN STRUKTURE OMOGUĆAVA UNIFORMNOST DETALJA PROZORSKE KOMPOZICIJE KOJI IMAJU ZA CILJ OSTVARENJE CELOKUPNE ARHITEKTONSKE CELINE.

STAMBENI AMBIJENT GUSTO NASELJENIH GRADSKIH PODRUČJA MOŽE BITI OPLEMENJEN POGLEDOM NA LEPE GRADSKE PEJZAŽE.

STRUKTURA I ARHITEKTONSKI TRENDOVI

ENTERIJER ARHITEKTONSKOG BIROA INSPIRISAN BIROOM ALVARA ALTA, POKAZUJE PRILAGODLJIVOST STRUKTURE REMINISCENTNIM DETALJIMA MODERNISTIČKOG POKRETA. JEDNOSTAVAN DIZAJN STRUKTURE OMOGUĆAVA UNIFORMNOST DETALJA PROZORSKE KOMPOZICIJE KOJI IMAJU ZA CILJ OSTVARENJE CELOKUPNE ARHITEKTONSKE CELINE.

STAMBENI AMBIJENT GUSTO NASELJENIH GRADSKIH PODRUČJA MOŽE BITI OPLEMENJEN POGLEDOM NA LEPE GRADSKE PEJZAŽE.

SAVREMEN KONCEPT KUHINJSKOG PROSTORA VOĐEN JE IDEJOM POVEZIVANJA, KAKO UNUTRAŠNJIH PROSTORA TAKO I UNUTRAŠNJEG SA SPOLJAŠNJIM PROSTOROM.
KUHINJSKA SCENA PRIKAZUJE ISTOVREMENU PRIMENU PROZORSKOG ELEMENTA U ZIDU I PROZORSKU KOMPOZICIJU STRUKTURE, ČIME JE POSTIGNUTA UNIFORMNOST U ENTERIJERU.
SCENA JE INSPIRISANA KUHINJAMA ITALIJANSKOG PROIZVOĐAČA DADA.

GUBITAK GRANICA, KAO KRAJNJI CILJ SAVREMENE ARHITEKTURE, OSTVARIV JE PRIMENOM PROZORSKOG SISTEMA STRUKTURA.

VIZUS pdf STRUKTURA KATALOG → Preuzmi

SAVREMEN KONCEPT KUHINJSKOG PROSTORA VOĐEN JE IDEJOM POVEZIVANJA, KAKO UNUTRAŠNJIH PROSTORA TAKO I UNUTRAŠNJEG SA SPOLJAŠNJIM PROSTOROM.
KUHINJSKA SCENA PRIKAZUJE ISTOVREMENU PRIMENU PROZORSKOG ELEMENTA U ZIDU I PROZORSKU KOMPOZICIJU STRUKTURE, ČIME JE POSTIGNUTA UNIFORMNOST U ENTERIJERU.
SCENA JE INSPIRISANA KUHINJAMA ITALIJANSKOG PROIZVOĐAČA DADA.

GUBITAK GRANICA, KAO KRAJNJI CILJ SAVREMENE ARHITEKTURE, OSTVARIV JE PRIMENOM PROZORSKOG SISTEMA STRUKTURA.

VIZUS pdf STRUKTURA KATALOG → Preuzmi