Vizus Pasiv

Odlike dizajna

Održiva arhitektura podstakla je razne inovacije. Standard Pasivna kuća je jedan od načina kreiranja održive arhitekture. Zamišljen je kao niz predloga i zahteva po kome se projektuju i grade pasivni objekti zarad ostvarenja krajnjeg cilja, odnosno izrazitog smanjenja potrošnje energije (najviše 15KWh po m2). U tom smislu poseban deo ovog standarda se odnosi na prozore, prema kome oni moraju biti zastakljeni trostrukim termoizolacionim staklom, a koeficijent prolaza toplote na ramu prozora ne sme biti veći od 0.85W/m2K. Prozorski sistem Vizus AT135 razvijen je u skladu sa navedenim predlozima, što je već u startu impliciralo kreiranje masivnog prozorskog sistema.

Ravne i jednostavne površine prozora sa spoljne strane omogućuju nesmetano izvođenje detalja RAL ugradnje, gde fasadna obloga zida naleže preko profila štoka ostvarujući dodatnu zaptivenost spoja zida i prozora. Odmah po plasiranju prozora AT135 kreirana je i aluminijumska varijanta Vizus Pasiv VP106. Izgled oba sistema sa spoljne strane je identičan, čime je omogućeno sprovođenje jedinstvenog prozorskog detalja u spoljašnjoj arhitekturi objekta uz istovremeno postavljanje distinkcije u nameni prostorija u enterijeru.
Sistemi AT135 i VP106 našli su veliku primenu na objektima kod kojih se očekuje visok razred energetske efikasnosti u energetskom pasošu objekta.

Visok razred
energetske efikasnosti

Vizus Pasiv
Vizus Pasiv interior

VISOK RAZRED ENERGETSKE EFIKASNOSTI

TROSTRUKO TERMOIZOLACIONO STAKLO

Vizus Pasiv AT135 presek

Vizus AT135

Vizus AT135 je kompozitni prozorski sistem sa unutrašnjim otvaranjem, koji karakterišu izrazito naglašena odbrambena svojstva. Kao odgovor na rigorozne zahteve principa održive arhitekture, maksimalno su poboljšane performanse prozora: termička branjenost, otpornost na udare vetra, propuštanje vode i vazduha i zvučna izolacija. Ostvareni koeficijent prolaza toplote prozorskog rama ujedinjen sa tehničko-tehnološkim napretkom u proizvodnji stakla svrstava AT135 u najnoviju generaciju termički otpornih prozorskih sistema vrhunskog dometa.
Odbrambena svojstva sistema potencirana su masivnim gabaritima: bazna debljina rama 116mm, debljina na delu krila 135mm i ukupna visina na delu krila 130mm. Žlebovi za okov smešteni su na termički branjenim aluminijumskim profilima, a izvedeni u sistemu evro žleba.
Dizajn širokih, ravnih površina i oštrih linija sugeriše monolitnost jasno definisanih ramova. Prozor AT135 svojom masivnošću, modernim i ravnim linijama, nesumnjivo pripada estetici pasivne kuće. Odlična konstruktivna svojstva omogućavaju izvođenje prozorskih šema većih dimenzija, pri čemu masivni drveni ramovi stvaraju poseban utisak topline u enterijeru.

Karakteristike prozorskog sistema:
Otpornost na vetar Class C5
Otpornost na propuštanje vazduha Class 4
Otpornost na propuštanje vode E900

Koeficijent termičke provodljivosti rama
Uf=0.76W/m2K

DRVO
ALUMINIJUM
Vizus Pasiv AT135 pogled unutra
Jednokrilni prozor/pogled unutra
Vizus Pasiv AT135 pogled spolja
Jednokrilni prozor/pogled spolja

Vizus VP106

Vizus VP106 je prozorski sistem sa unutrašnjim otvaranjem, koji karakterišu izrazito naglašena odbrambena svojstva. Dizajniran po istom principu kao i AT135, sa ciljem da zadovolji rigorozne zahteve održive arhitekture, poseduje odlične performanse prozora: termičku branjenost, otpornost na udare vetra, propuštanje vode i vazduha i zvučnu izolaciju. Njegova termička branjenost na samom okviru prozora ujedinjena sa odličnim performansama troslojnog stakla omogućava izrazito niske koeficijente termičke provodljivosti na ukupnom prozoru.
Sistem VP106 takođe karakterišu masivni gabariti prozorskih okvira, vertikalnih i horizontalnih podela: bazna debljina rama 106mm, debljina na delu krila 114mm i ukupna visina na delu krila 130mm. Žlebovi za okov smešteni su na termički branjenim aluminijumskih profilima, a izvedeni su u sistemu evro žleba.
U oblikovnom smislu VP106 pripada estetici pasivne kuće, dok njegova odlična konstruktivna svojstva omogućavaju izvođenje prozorskih šema većih dimenzija.

Karakteristike prozorskog sistema:
Otpornost na vetar Class C4
Otpornost na propuštanje vazduha Class 4
Otpornost na propuštanje vode E900

Koeficijent termičke provodljivosti rama
Uf=0.81W/m2K

Vizus VP90Hi presek
ALUMINIJUM
Vizus Pasiv VP106 pogled unutra
Jednokrilni prozor/pogled unutra
Vizus Pasiv VP106 pogled spolja
Jednokrilni prozor/pogled spolja

Ton karta drveta

Masiv drveta
Unutrašnji drveni ramovi najpre se spajaju, a zatim površinski obrađuju, toniraju i u završnom sloju premazuju vodenim lakom. Toniranje se vrši prema priloženoj ton karti Vizus-a ili dostavljenom uzorku naručioca.

Vizus ton karta drveta
Prozorski sistem AT135 / stambeni objekat, M. Tepića, Beograd

Prozor AT135 / Stambeni objekat, M. Tepića, Beograd
Prozorski sistem AT135 / stambeni objekat, M. Tepića, Beograd

Prozorski sistem AT135 / stambeni objekat, M. Tepića, Beograd
Prozorski sistem AT135 / stambeni objekat, M. Tepića, Beograd

Prozor AT135 / Stambeni objekat, M. Tepića, Beograd
Prozorski sistem AT135 / stambeni objekat, M. Tepića, Beograd

Prozorski sistem AT135 / stambeni objekat, M. Tepića, Beograd
Prozorski sistem AT135 / stambeni objekat, M. Tepića, Beograd
Prozorski sistem AT135 / stambeni objekat, M. Tepića, Beograd
Vizus Pasiv Katalog

PDF

Vizus Pasiv / katalog

Za vise informacija o ovom proizvodu ovde mozete preuzeti PDF katalog