Vizus 90

Odlike dizajna

Vizus 90 je skup dva kompozitna prozorska sistema od aluminijuma i aluminijum-drveta, koji se prema svojim performansama svrstavaju u višu klasu aluminijumske bravarije i stolarije. Njihova termička branjenost bazirana je na ideji da je shodno odnosu površine prozorskog rama i stakla učešće stakla veće u postizanju ukupnog koeficijenta termičke provodljivosti na celokupnom prozoru. Samim tim sistemi AT90Hi i VP90Hi predviđaju zastakljivanje troslojnim staklom. U isto vreme oba sistema imaju odlična odbrambena svojstva po pitanju otpornosti na udare vetra i propuštanje vode i vazduha.

Prozorski sistemi Vizus 90 u oblikovnom smislu predstavljaju suštinu dizajnerskog pristupa tima Vizus. Prefinjena estetika jasno definisanih i objedinjenih formi prihvatljiva je većini arhitektonskih i enterijerskih trendova. Specijalan doprinos ostvaren je činjenicom da sa spoljne strane oba sistema izgledaju identično, čime je omogućeno sprovođenje jedinstvenog detalja u eksterijeru uz istovremenu mogućnost postavljanja distinkcije u nameni unutrašnjeg prostora upotrebom aluminijuma i drveta.

Prefinjena estetika jasno
definisanih i objedinjenih
formi

Vizus 90
Vizus 90

MONOLITNOST

SVEDENE KONTURE

LEPOTA TEKSTURE I TAKTILNOSTI DRVETA

Vizus AT90Hi presek

Vizus AT90Hi

Vizus AT90Hi je kompozitni prozorski sistem od strukturnih aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom poliamidnim profilima i oblogom od masiva drveta na strani enterijera. Bazna širina rama 90mm, sa udvojenim srednjim zaptivkama i umetnutim profilima od stirodura daje dobru termičku zaštitu prozorskom ramu. Sistem predviđa standardnu širinu ispune od 48mm. Obloga od drveta, izrađena je od industrijski spojenih okvira, besprekorne izrade i površinske obrade. Žlebovi za okov smešteni su na aluminijumskim, termički branjenim profilima, tako da u pogledu trajnosti i preciznosti funkcionisanja okova poseduju sve prednosti aluminijumskih prozora.
Monolitnost kako spoljašnjeg tako i unutrašnjeg rama krila glavne su odlike dizajna. Sa spoljašnje strane čiste i svedene konture ne opterećuju arhitektonsku zamisao objekta, dok sa unutrašnje drveni ram lepotom teksture i taktilnosti drveta ostvaruje poseban kontakt sa enterijerom

Karakteristike prozorskog sistema:
Otpornost na vetar: C4
Otpornost na propuštanje vazduha: 4
Otpornost na propuštanje vode: 9A

Koeficijent termičke provodljivosti rama
Uf=1.43W/m2K

DRVO
ALUMINIJUM
Vizus AT90Hi pogled unutra
Jednokrilni prozor/pogled unutra
Vizus AT90Hi pogled spolja
Jednokrilni prozor/pogled splja

Vizus VP90Hi

Kompozitni prozorski sistem od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom poliamidnim profilima. Bazna širina rama 82mm, sa udvojenim srednjim zaptivkama i umetnutim profilima od stirodura daje dobru termičku zaštitu prozorskom ramu. Sistem predviđa standardnu širinu ispune 50mm. Žlebovi za okov smešteni su na unutrašnjim, termički branjenim profilima, a izvedeni u sistemu evro žleba za prozore od aluminijuma.
Dizajn prozorskog sistema VP90Hi zasnovan je na utvrđenoj estetici aluminijumskih prozora sa monolitnim spoljašnjim ramovima i unutrašnjem ramu krila sa kit lajsnom za zastakljivanje. Na uglovima kit lajsne mogu biti sučeono spojene ili gerovane pod uglom, zavisno od debljine termoizolacionog stakla

Karakteristike prozorskog sistema:
Otpornost na vetar: C4
Otpornost na propuštanje vazduha: 4
Otpornost na propuštanje vode: 9A

Koeficijent termičke provodljivosti rama
Uf=1.75W/m2K

Vizus VP90Hi presek
ALUMINIJUM
Vizus VP90Hi pogled unutra
Jednokrilni prozor/pogled unutra
Vizus VP90Hi pogled spolja
Jednokrilni prozor/pogled spolja

Ton karta drveta

Masiv drveta
Unutrašnji drveni ramovi najpre se spajaju, a zatim površinski obrađuju, toniraju i u završnom sloju premazuju vodenim lakom. Toniranje se vrši prema priloženoj ton karti Vizus-a ili dostavljenom uzorku naručioca.

Vizus ton karta drveta
Prozorski sistem AT90Hi / stambeni objekat Merin Plaza, Beograd

Prozorski sistem AT90Hi /
stambeni objekat Merin Plaza, Beograd

Prozorski sistem AT90Hi / stambeni objekat Merin Plaza, Beograd
Prozorski sistem AT90Hi / stambeni objekat Merin Plaza, Beograd

Prozorski sistem AT90Hi /
stambeni objekat Merin Plaza, Beograd

Prozorski sistem AT90Hi / stambeni objekat Merin Plaza, Beograd
Prozorski sistem AT90Hi / stambeni objekat Merin Plaza, Beograd
Prozorski sistem AT90Hi / stambeni objekat Merin Plaza, Beograd
Vizus 90 Katalog

PDF

Vizus 90 / katalog

Za vise informacija o ovom proizvodu ovde mozete preuzeti PDF katalog