Vizus AT+sun control

Odlike dizajna

Istraživanja su pokazala da je intenzitet svetlosti sumraka najprihvatljiviji za ljudsko oko i da jako osvetljeni prostori umanjuju doživljaj o enterijeru. Fenomen bleska se u literaturi smatra vizuelnom bukom. Međutim, ne postoji tačno definisan maksimalni intenzitet svetlosti u prostoru, već je njegovo regulisanje prepušteno umeću arhitekte ili konzumentu. Korišćenjem raznovrsnih sistema za senčenje prozora može se podesiti željeni nivo svetlosti. Prostorni odnos prozora i elementa za senčenje definiše dubinu fasade.

Arhitektonske tendencije koje promovišu čiste, plitko reljefne forme, ne ostavljaju puno prostora za kombinovanje ova dva sistema. Rešenje problema Vizus pronalazi u integraciji sistema za senčenje u prozorski sistem dizajnirajući Vizus AT+sun control.
Specifičnost dizajna sagledava se u činjenici da se prozor posmatra kao jednokrilna jedinica koja se može multiplicirati na fasadi u horizontalnom ili vertikalnom pravcu. Na taj način Vizus AT+sun control odgovara estetici visoko preciznih, modularnih arhitektonskih fasada.

Integracija sistema za
senčenje u prozorski sistem

Vizus AT sc
Vizus AT sc

ESTETIKA VISOKO PRECIZNIH, MODULARNIH ARHITEKTONSKIH FASADA

Vizus AT80 i AT96

Prozorski sistem Vizus AT+sun control pored svih standardnih osobina karakteriše i mogućnost kontrolisanja količine dnevne svetlosti u prostoru. Formiran je od aluminijumskih profila sa izvršenim termičkim prekidom i oblogom od masiva drveta sa enterijerske strane. Prozorski sklop predviđa sistem zastakljivanja 1+2 i 1+3, čime je omogućeno smeštanje venecijaner zastora u prostoru između jednostrukog spoljašnjeg i termoizolacionog stakla, maksimalne širine 15mm. Za potrebe održavanja omogućeno je otvaranje spoljašnjeg zastakljenja u položaju otvorenog prozora, po sistemu krilo na krilo. Obloga od drveta, izrađena od industrijski spojenih okvira, besprekorne izrade i površinske obrade, veliki je doprinos udobnosti i toplini enterijera.
Upotreba dvostrukog i trostrukog termopan stakla određuje kako baznu širinu prozorskog sistema, tako i vrednost koeficijenta prolaza toplote.

Karakteristike prozorskog sistema AT80:
bazna širina sistema 80mm
zastakljivanje 1+2
koeficijent prolaza toplote Uf=1.75W/m2K

Karakteristike prozorskog sistema AT96:
bazna širina sistema 96mm
zastakljivanje 1+3
koeficijent prolaza toplote Uf=1.40W/m2K

DRVO
ALUMINIJUM
Vizus AT sc pogled unutra
Vizus AT sc pogled spolja

Vizus AT80

Vizus AT 80 presek

Vizus AT96

Vizus AT 96 presek

Ton karta drveta

Masiv drveta
Unutrašnji drveni ramovi najpre se spajaju, a zatim površinski obrađuju, toniraju i u završnom sloju premazuju vodenim lakom. Toniranje se vrši prema priloženoj ton karti Vizus-a ili dostavljenom uzorku naručioca.

Vizus ton karta drveta
Studentski grad Suffolk-Ipswitch/primenjeni sistem Vizus AT80

Studentski grad Suffolk-Ipswitch/primenjeni sistem Vizus AT80

Studentski grad Suffolk-Ipswitch/primenjeni sistem Vizus AT80
Studentski grad Suffolk-Ipswitch/primenjeni sistem Vizus AT80

Studentski grad Suffolk-Ipswitch/primenjeni sistem Vizus AT80

Studentski grad Suffolk-Ipswitch/primenjeni sistem Vizus AT80
Studentski grad Suffolk-Ipswitch/primenjeni sistem Vizus AT80
Studentski grad Suffolk-Ipswitch/primenjeni sistem Vizus AT80
Vizus AT Sun control Katalog

PDF

Vizus LS ATHi / katalog

Za vise informacija o ovom proizvodu ovde mozete preuzeti PDF katalog