SuperProstor

Vizus Projekat – Užička

Luksuz koji podrazumeva učešće samog objekta u ostvarivanju najvišeg mogućeg komfora u modernom stanovanju, kroz odabir materijala, elemenata arhitekture i opreme.

Visok nivo energetske efikasnosti ostvaren je i primenom spoljašnje stolarije sa izraženim svojstvima termičke branjenosti. Unutrašnja arhitektura odražava savremene trendove primene aluminijuma, drveta i stakla.

Investitor: DEL
Godina: 2016.god.
Lokacija: Beograd
Prozorski sistemi: Vizus AT 135, Vizus AT90Hi
Podizno-klizna vrata: Vizus LS ATHi
Unutrašnja vrata: Vizus Minimal
Ulazni portal: Viz 70 i Wicona FW 50