SuperProstor

Vizus Projekat – UCS University Campus Suffolk

Arhitektonski projekat UCS-a obuhvata fasadu u vidu mozaika koja predviđa ugradnju jednostrukih prozorskih jedinica sa nadsvetlom koji u sebi imaju integrisan sistem za kontrolisanje količine dnevne svetlosti u objektu. Prozor Vizus AT 80 pripada grupi prozora Vizus AT + Sun Control razvijen je za potrebe ovog projekta.

Investitor: Prism Architectural
Godina: 2010.god.
Lokacija: Ipswitch, UK
Sisitemi: Vizus AT 80