SuperProstor

Vizus Projekat – Naučno-istraživački centar SKOLKOVO

Kružni objekat u osnovi, prečnika 280m, zamišljen kao skup prstenastih i pravougaonih formi, udomljava prostore namenjene dvema osnovnim oblastima: naučnoj i istraživačkoj. Prostori namenjeni naučnoj oblasti nalaze se u prestenastim delovima objekta, dok se prostori namenji istraživačkom radu nalaze u pravougaonim delovima objekta.
Distinkcija ove dve oblasti učinjena je kako formom, tako i primenom različitih materijala, te tako u prstenstom delu objekta dominira drvo kako u eksterijeru, tako i u enterijeru. Lučne fasade prestenastih fomi formirane su od niza aluminijum-drvo prozora izrađenih u sistemu Vizus Pasiv AT.

Arhitektonski projekat: Herzog & de Meroun
Godina: 2018.god.
Lokacija: Moskva, Rusija
Prozorski sistem: Vizus Pasiv AT