SuperProstor

Vizus Projekat – Biro VIA

Zamena postojećih prozora na objektu s početka 20. veka sama po sebi predstavlja izazov sa više aspekata. Prozor Vizus AT + sun control odgovorio je rigoroznim zahtevima arhitektonskog biroa VIA.

Investitor: Biro VIA
Godina: 2022.god.
Lokacija: Beograd
Prozorski sistem: Vizus AT + sun control