Puškinova, Beograd, 2013.god.

Prozori na objektu izrađeni su u konstrukciji AT 90, veliki fasadni otvori uraženi su u sistemu stapastih fasada sa drvetom i podizno kliznih vrata LS AT, inkorporiranih u fasade.
Ulazna vrata pripadaju Tipu 4 - specijalni dizajn.
Drvena obloga na fasadi urađena je po sistemu provetrenih fasada.
Unutrašnja vrata izrađena u sistemu Minimal sa staklenim i punim krilima.