VP 68 inward

Aluminijumski prozori i balkonska vrata Prozorska konstrukcija od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, sa unutrašnjim otvaranjem. Bazna debljina 68mm. Prozorski sklop snabdeven je drenažnom komorom i komorom za okov, koje su predvojene srednjom prozorskom zaptivkom. Žljebovi za okov izvedeni su u evropskom dimenzionalnom standardu, tako da je moguća primena okova svih vodećih evropskih proizvođača okova za aluminijumske prozore. Broj tačaka zabravljivanja određuje se prema načinu otvaranja, dimenzijama krila i lokacijskim uticajima, a prema uslovima proizvođača okova.
Standardna ponuda podrazumeva:
  • Aluminijumski
    profili
  • Okov
  • Staklo
  • Dozvoljene
    veličine
  • anodizirani u silver-mat ili plastificirani u RAL 9016 (bela)
    Opcije: anodizacija ili plastifikacija po izboru.
  • SIEGENIA ili okov po izboru u istom rangu kvaliteta.
  • Dvostruko termoizolaciono staklo debljine 28mm. Opcije: staklo po izboru u pogledu debljine, kvaliteta, boje i refleksije iz tržišnog asortimana
  • Određuju se prema dijagramu, koji proizilaze iz mogućnosti konstrukcije i okova.
Karakteristike prozora: Termička izolacija: Uf=2.80W/m2K
  • Otpornost na vetar
  • Otpornost na propuštanje vazduha
  • Otpornost na propuštanje vode
  • Class C4
  • Class 4
  • Class E750
  • fiksno ostakljenje
  • jednokrilni
    prozor i balkonska vrata
  • dvokrilni
    prozor i balkonska vrata
  • dvodelni
    prozor i balkonska vrata
  • nagibno-klizni
    prozor i balkonska vrata
  • sklapajući - 3 krila
    prozor i balkonska
  • sklapajući - 4 krila
    prozor i balkonska
  • sklapajući - 5 krila
    prozor i balkonska
  • sklapajući - 6 krila
    prozor i balkonska
  • sklapajući - 7 krila
    prozor i balkonska