VIZ 70

Aluminijumska konstrukcija ulaznih vrata sa baznom debljinom od 70mm. Termički prekid na aluminijumskim profilima izvršen je trakama od poliamida. Standardna debljina ispune je 30mm. Mogućnost otvaranja spolja i unutra. Dizajnerske specifičnosti konstrukcije su čiste, oštre linije i ravne površine.

VIZ 70 tip 1

Aluminijumska zastakljena ulazna vrata Zastakljena vrata u aluminijumskom okviru. Vrata se mogu otvarati prema spolja ili prema unutra. Zastakljivanje se vrši paketom stakla debljine 30mm, vrstom stakla po izboru projektanta. Brava na vratima može biti sa mono i višestrukim zabravljivanjem, takođe, moguća je i ugradnja uređaja za kontrolu ulaska i izlaska. Vrstu rukohvata ili kvake određuje projektant iz ponude dostupne na tržištu. Šarke na vratima su cilindrične, aluminijumske ili od nerđajućeg čelika. Postoji i mogućnost ugradnje nasadnih šarki.

VIZ 70 tip 2

Aluminijumska ulazna vrata sa ispunom od standardnih dekorativnih panela Vrata sa ispunom od standardnih, dekorativnih panela, dostupnih na tržištu. Vrata se mogu otvarati prema spolja ili prema unutra. Ispunu u krilu čini dekorativni sendvič panel, dostupan na tržištu, po izboru projektanta. Ram krila je vidljiv sa obe strane. Kod odabira panela svetlije boje, sa unutrašnje strane krila moguća je ugradnja bez dihtunga iz estetskih razloga. Brava na vratima može biti sa mono i višestrukim zabravljivanjem, takodje moguća je i ugradnja uređaja za kontrolu ulaska i izlaska. Rukohvat i kvaku određuje projektant iz ponude dostupne na tržištu. Šarke na vratima su cilindrične, aluminijumske ili od nerđajućeg čelika, takođe moguća je ugradnja i nasadnih šarki.

VIZ 70 tip 3

Aluminijumska ulazna vrata sa panelnim limom Vrata sa ispunom, bez vidnog aluminijumskog okvira. Vrata se mog otvarati prema spolja ili prema unutra. U dizajnerskom smislu specifičnost ovog tipa je sakriveni ram krila sa spoljne ili sa obe strane. Aluminijumski lim debljine 3mm moguće je gravirati prema priloženom crtežu ili ponuđenom od strane naših projektanata. Brava na vratima može biti sa mono i višestrukim zabravljivanjem, takodje moguća je i ugradnja uređaja za kontrolu ulaska i izlaska. Rukohvat i kvaku određuje projektant iz ponude dostupne na tržištu. Šarke na vratima su cilindrične, aluminijumske ili od nerđajućeg čelika, takođe moguća je ugradnja i nasadnih šarki.

Okov

Lični karakter ulaznih vrata pokreće za sobom i odabir šarki, kvake, rukohvata, brave, opremljenosti uređajima za kontrolu. Pored standardnih elemenata, dotupnih na tržištu, razvijali smo i dizajnirali još neke koji čine karakteristične detalje na vratima.