Odgovornost prema okruženju

"Pusti svakoga da čisti ispred sopstvenih vrata i ceo svet će biti čist."
— Gete

Ambijent koji motiviše jedan je od preduslova za ostvarivanje ambicioznog radnog prostora. Odmerenost i doslednost u kreiranju našeg radnog prostora, kao dela šireg prostornog okruženja, shvatamo kao sopstvenu odgovornost.
Stvorili smo ambijent i mikrookruženje na koje smo ponosni.
Zelenilo u našem dvorištu raslo je i razvijalo se u korak sa razvojem firme, koja se danas nalazi na lokaciji površine 6500m2, neposredno oslonjena na jednu od najačih saobarćajnica južne Evrope, autoputu Niš-Sofija, u istočnom predgrađu grada Niša.
Brizi za očuvanjem okoline i uštedi energije podredili smo kompletni energetski sitem, u kome otpadni materijal iz obrade drveta predstavlja osnovni energent za zagrevanje prostorija i tehnoloških procesa.