Objekti A i B, Beograd, 2005.god.

Stambeni objekti u ul. Vajara Djoke Jovanovića.
Svi przori i balkonska vrata urađeni su u sistemu VIZ AAD.
Ulazni portali i ulazna vrata u sitemu VIZ 64.