Niški cvet, Niš 2005.god.

Strukturalna fasada VIZUS 106, polustrukturalna fasada VIZUS 114,
Provetrena fasada od Alucobond-a u kombinaciji sa aluminijumskim prozorima VP90.