My place Hotel, Niš 2005.god.

Strukturalna fasada VIZUS 106 u kombinaciji sa aluminijumskim prozorima VP 90.
Polustrukturalna fasada VIZUS 114.