Kreativnost

"Kada nešto radite, nešto što je sasvim novo, onda je to komplikovano uraditi, pa je predodređeno da bude ružno, ali oni koji to čine posle Vas, ne moraju da brinu kako da to urade i mogu to učiniti lepim i tako će se svakom svideti ono što drugi naprave posle Vas."
— Pablo Picasso

Suočen sa ovom realnošću, dizajnerski tim Vizus-a ipak nije odoleo izazovu istraživačkog postupka i kreativnosti. Sve bolje i bolje, od prozora do prozora u susret potrebama korisnika implementirani su novi materijali i postupci koji su na bilo koji način mogli da doprinesu boljim performansama, funkcionalnosti, trajnosti i estetici.
Uz generacijske promene inovativni proces traje neprekidno, zasnovan je na dizajnerskoj fantaziji, a utemeljen u inžinjerskim postupcima i novim saznanjima.
Vreme, iskustvo i nivo zahtevnosti tržišta na kome delujemo određuju našu uspešnost.

 • VIZUS 6448

  Aluminijumski prozori i vrata sa i bez termičkog prekida

 • VIZUS 6448

  Aluminijumski prozori i vrata sa i bez termičkog prekida

 • VIZUS Reflektirajuće fasade

  Polustrukturalna reflektirajuća fasada

 • VIZUS 114

  Polustrukturalna aluminijumska fasada

 • VIZUS 106

  Strukturalna aluminijumska fasada

 • VIZUS 114 AD

  Polustrukturalna kompozitna fasada

 • VIZUS 106 AD

  Strukturalna kompozitna fasada

 • VIZUS AD

  Kompozitni prozori i balkonska vrata

 • VIZUS T90Q

  Aluminijumski prozori i balkonaka vrata

 • VIZUS T90R

  Aluminijumski prozori i balkonska vrata

 • VIZUS AT 95R

  Kompozitni prozori i balkonska vrata

 • VIZUS AT 90

  Kompozitni prozori i balkonska vrata

 • VP 68 inward

  Aluminijumski prozori i balkonska vrata

 • VP 68 outward

  Aluminijumski prozori i balkonska vrata

 • VP AT 65

  Kompozitni prozori i balkonska vrata

 • VP AT 78

  Kompozitni prozori i balkonska vrata

 • VP 80

  Kompozitni prozori i balkonska vrata

 • Monolit

  Unutrašnja
  vrata

 • Kompozit

  Unutrašnja
  vrata

 • Minimal

  Unutrašnja
  vrata

 • VIZ 70

  Aluminijumska ulazna vrata

 • VIZ 70

  Aluminijumska ulazna vrata spoljašnje otvaranje

 • VIZ 70 AT

  Kompozitna ulazna vrata unutrašnje otvaranje

 • VIZ 70 AT

  Kompozitna ulazna vrata spoljašnje otvaranje

 • VP 88

  Aluminijumski prozori i balkonska vrata otvaranje spolja

 • VP AT 90Hi

  Kopozitni prozori i balkonska vrata otvaranje spolja

 • AT 98

  Aluminijumski prozori i balkonska vrata

 • VP AT 96

  Kompozitni prozori i balkonska vrata

 • VP LS AL

  Podizno-klizna aluminijumska vrata

 • VP LS AT

  Kompozitna podizno-klizna vrata

 • VP LS AT Hi

  Kompozitna podizno-klizna vrata

 • VP AT 135

  Kompozitni prozori i balkonska vrata

 • VP 106

  Aluminijumski prozori i balkonska vrata

 • 1990
 • ‘91
 • '95
 • '99
 • 2004
 • '05
 • '06
 • '07
 • '08
 • '09
 • '10
 • '11
 • 2015
Vremenska linija

Godine pune inovacija, kontinuirano poboljšavanje performansi i dizajna naših proizvoda. Mnoštvo konstrukcija predstavlja prošlost, na koju smo ponosni.

1990

Početak 90-tih obeležila je pojava poliamidnih profila, samim tim i termički branjenih konstrukcija.

1991 - 1995

Reflektirajuće polustrukturalne strukturalne fasade zauzele su značajno mesto u arhitekturi s’ kraja 20. i početkom 21. veka.

1999

Intenzivna traganja na polju dizajna prozorskih konstrukcija u cilju poboljšanja termičkih karakteristika obeležila su početak 21. veka

2004

Značajno poboljšanje termičkih karakteristika aluminijumskih prozora učinila su ih primenljivim i za stambene prostorije.

2005 - 2006

Uvođenje drveta, ka još boljim termičkim karakteristikama još jedna je stepenica više u razvoju prozora i balkonskih vrata.

2007

Susret sa tržištem UK.
Novi zahtevi, novi načini otvaranja, susret dve kulture, veliki izazovi i divno prijateljstvo....

2008

Razvijanje Aluminijum-drvo sistema sa unutrašnjim i, spoljašnjim otvaranjem i sa integrisanim komarnikom.

2009

Unutrašnja vrata i pregrade.

2010

Ulazna vrata od aluminijuma i drveta.

2011 - 2015

Rad na poboljšanju termičkih karakteristika prozora.
Razvijanje podizno-kliznih sistema.
Razvijanje Pasivnih prozora.

 • 1990
  • VIZUS 6448

   Aluminijumski prozori i vrata sa i bez termičkog prekida

  • VIZUS 6448

   Aluminijumski prozori i vrata sa i bez termičkog prekida

  1990

  Početak 90-tih obeležila je pojava poliamidnih profila, samim tim i termički branjenih konstrukcija.

 • 1991 - 1995
  • VIZUS Reflektirajuće fasade

   Polustrukturalna reflektirajuća fasada

  • VIZUS 114

   Polustrukturalna aluminijumska fasada

  • VIZUS 106

   Strukturalna aluminijumska fasada

  • VIZUS 114 AD

   Polustrukturalna kompozitna fasada

  • VIZUS 106 AD

   Strukturalna kompozitna fasada

  1991 - 1995

  Reflektirajuće polustrukturalne strukturalne fasade zauzele su značajno mesto u arhitekturi s’ kraja 20. i početkom 21. veka.

 • 1999
  • VIZUS AD

   Kompozitni prozori i balkonska vrata

  1999

  Intenzivna traganja na polju dizajna prozorskih konstrukcija u cilju poboljšanja termičkih karakteristika obeležila su početak 21. veka

 • 2004
  • VIZUS T90Q

   Aluminijumski prozori i balkonaka vrata

  • VIZUS T90R

   Aluminijumski prozori i balkonska vrata

  2004

  Značajno poboljšanje termičkih karakteristika aluminijumskih prozora učinila su ih primenljivim i za stambeneprostorije.

 • 2005 - 2006
  • VIZUS AT 95R

   Kompozitni prozori i balkonska vrata

  • VIZUS AT 90

   Kompozitni prozori i balkonska vrata

  2005 - 2006

  Uvođenje drveta, ka još boljim termičkim karakteristikama još jedna je stepenica više u razvoju prozora i balkonskih vrata.

 • 2007
  • VP 68 inward

   Aluminijumski prozori i balkonska vrata

  • VP 68 outward

   Aluminijumski prozori i balkonska vrata

  2007

  Susret sa tržištem UK.
  Novi zahtevi, novi načini otvaranja, susret dve kulture, veliki izazovi i divno prijateljstvo....

 • 2008
  • VP AT 65

   Kompozitni prozori i balkonska vrata

  • VP AT 78

   Kompozitni prozori i balkonska vrata

  • VP 80

   Kompozitni prozori i balkonska vrata

  2008

  Razvijnje Aluminijum-drvo sistema sa unutrašnjim i, spoljašnjim otvaranjem i sa integrisanim komarnikom.

 • 2009
  • Monolit

   Unutrašnja
   vrata

  • Kompozit

   Unutrašnja
   vrata

  • Minimal

   Unutrašnja
   vrata

  2009

  Unutrašnja vrata i pregrade.

 • 2010
  • VIZ 70

   Aluminijumska ulazna vrata

  • VIZ 70

   Aluminijumska ulazna vrata spoljašnje otvaranje

  • VIZ 70 AT

   Kompozitna ulazna vrata unutrašnje otvaranje

  • VIZ 70 AT

   Kompozitna ulazna vrata spoljašnje otvaranje

  2010

  Ulazna vrata od aluminijuma i aluminijum-drveta.

 • 2011 - 2015
  • VP 88

   Aluminijumski prozori i balkonska vrata otvaranje spolja

  • VP AT 90Hi

   Kopozitni prozori i balkonska vrata otvaranje spolja

  • AT 98

   Aluminijumski prozori i balkonska vrata

  • VP AT 96

   Kompozitni prozori i balkonska vrata

  • VP LS AL

   Podizno-klizna aluminijumska vrata

  • VP LS AT

   Kompozitna podizno-klizna vrata

  • VP LS AT Hi

   Kompozitna podizno-klizna vrata

  • VP AT 135

   Kompozitni prozori i balkonska vrata

  • VP 106

   Aluminijumski prozori i balkonska vrata

  2011 - 2015

  Rad na poboljšanju termičkih karakteristika prozora.
  Razvijanje podizno-kliznih sistema.
  Razvijanje Pasivnih prozora.