Guildhall House, London, UK 2013.god.

Rekonstrukcija objekta u centru Londona.
U cilju zaštite izgleda starih objekata, u saradnji sa projektantom, napravili smo sitem aluminijumskih profila: VP-FS, koji podržavaju izgled starih čeličnih prozora na objektu.