Dental Art, Niš, 2013.god.

U enterijeru je primenjen sistem Minimal unutrašnja vrata i pregrade, sa staklenim i punim krilima visine 3m.