A. Cesarca, Beograd, 2010.god.

Prozori na objektu urađeni su u konstrukciji AT 90.
Podizno-klizna vrata u sistemu LS AT, inkorporirana u sistem aluminijum-drvo fasada ATCW.
Predviđena provetrena fasada urađena je od drvenih letvica, namenjenih spoljašnjim uslovima.Ulazna vrata, tip 4, specijalni dizajn.